Team-Plast Sp. z o.o., Stradomia wierzchnia 88A, 56-500 Syców

informuje o realizacji projektu pn.

‘Realizacja nowej inwestycji w firmie Team-Plast poprzez zakup nowatorskich rozwiązań technologicznych’

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013